מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות


חברת אדג'י טכנולוגיות בע"מ (להלן: "החברה") המפעילה את אתרי ומערכת EDJI(להלן: "האתר") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר, ועל כן החליטה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת פרטיות המשתמשים באתר (להלן: "המשתמשים"). החברה מתחייבת כלפי המשתמשים לקיים מדיניות זו.

כללי


אתר זה משמש כמסוף לשרות לקוחות של קבלנים ויזמים במהלך הבניה ולאחריה. בכדי להבטיח במידת האפשר את זיהוי המשתמשים ולצורך תיעוד פעולותיהם ואבטחת האתר כל פעולה באתר מתועדת ונשמרת – לדוגמא, פרטי המשתמש, רישום לשירותים, תקשורות (עם כל גוף - כולל החברה, קבלנים, יזמים, ספקים ויועצים), העמודים שבהם צפו המשתמשים, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנו ועוד.

השימוש במידע


השימוש במידע שנאסף, יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות הדין, על מנת – לאפשר שימוש בשירותי האתר. לשפר ולהעשיר את שירותי ותכני האתר. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים באתר. פרסום מידע ותכנים לצבירת מידע סטטיסטי – אישי וקבוצתי.

דיוור ישיר אלקטרוני


יתכן והחברה תהיה מעוניינת לשלוח למשתמשים מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע מסוג זה ישלח למשתמשים רק אם נתנו הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכלו לבטל את הסכמתם ולחדול מקבלתם, זאת על ידי פניה לחברה באמצעות איזור "צור קשר". מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אישית את המשתמשים. מסירת מידע לצד שלישי החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים של המשתמשים והמידע שנאסף על פעילותם באתר, למעט במקרים המפורטים להלן: ביצוע פעולות תקשורת, תיעוד ,רכישה וכדומה, מטעם המשתמש או נציגי חברות העובדות ישירות או בעקיפין עם המשתמש. מחלוקת משפטית בין משתמשים לבין החברה שתחייב חשיפת פרטי משתמשים. ביצוע פעולות שבניגוד לדין באתר מצד משתמשים יתקבל צו שיפוטי המורה למסור פרטי משתמשים או מידע אודותיהם לצד שלישי. החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. גביית כספים המגיעים לחברה מהמשתמשים או נציגי חברות העובדות ישירות או בעקיפין עם המשתמשים בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. החברה תצטרך להשתמש בפרטי המשתמשים למען הבטחת פעילות תקינה של המערכת.

Cookies


אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמשים, לצורכי מעקב אחרי ביצוע פעולות המזכות בעמלה ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות לנטרל קבלת עוגיות, אולם ייתכן שנטרול העוגיות יגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ובמערכת או באתרי אינטרנט אחרים. אבטחת מידע החברה מיישמת באתר את תקן האבטחה המתקדם SSL ועושה שימוש במערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. על כן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, אולם תעשה כל מאמץ לעשות כן. זכות לעיין במידע על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה מסוג זה יש להפנות אל support@edji.net או בדואר רגיל אל:אדג'י טכנולוגיות ת.ד. מספר 212 בית שמש מיקוד 99855 . בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה ישמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע, זאת על ידי פניה לחברה באמצעות איזור "צור קשר".